INTEGRITETSPOLICY

Jag respekterar din integritet!

Respekt

Det här är min integritetspolicy:

Yogadoktorn värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att upprätthålla en hög nivå av dataskydd (t..ex. Skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår vår integritetspolicy och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta mig (info@yogadoktorn.se). Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig.

Integritetspolicy har tre syften:

– Förklara hur information som du delar med oss används, för att vi ska kunna erbjuda den allra främsta tjänsten och ge dig en fantastisk upplevelse med den;

– Säkerställa att du förstår vilken information som samlas in och vad som görs – respektive inte görs – med den;

– Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av Yogadoktorns-tjänster och dess funktioner.

Här nedan har vi formulerat en innehållsförteckning, så att du lätt ska kunna navigera och hitta de frågor som intresserar dig:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som besökare/kund/medlem och i vilket ändamål (varför)?

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

6. Var behandlar vi dina personuppgifter?

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

8. Vad har du för rättigheter som registrerad?

9. Hur hanterar vi personnummer?

10. Vad är cookies och hur använder vi det?

11. Kan du själv styra användningen av cookies?

12. Hur skyddas dina personuppgifter?

13. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

14. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Yogadoktorn AB org.nr. 559124-5823, Rynningegatan 24a 70365 Örebro co Elin Sandberg.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem och i vilket ändamål (varför)?

3.1.

Ändamål: För att kunna hantera bokningar av tjänster (t.ex. Yogakurser, retreats, workshops, föreläsningar)

Behandlingar som utförs:

Mottagande av bokningar

Om- och avbokningar

Utskick av bokningsbekräftelser

Kommunikation kring bokningen

Kategorier av personuppgifter:

Namn

Kontaktuppgifter (ex. E-postadress, telefonnummer, adress, postnummer, land etc)

Bokningsinformation

Uppgifter om de sökningar du gör och datum och tidpunkter för dina förfrågningar

Det Användarinnehåll (enligt definitionen i Användningsvillkoren) som du bidrar med till Tjänsten, inklusive meddelanden som du skickar/och eller tar emot via Tjänsten

Hälsodata, vilket kan innefatta information som du frivilligt delar med oss – t.ex. skador, hälsotillstånd

Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.

Lagringsperiod: Till dess att tjänsten har slutförts.

3.2.

Ändamål: För att kunna hantera bokningar av retreats

Behandlingar som utförs:

Mottagande av bokningar

Om- och avbokningar

Utskick av bokningsbekräftelser

Kommunikation kring bokningen

Kategorier av personuppgifter:

Namn

Kontaktuppgifter (ex. E-postadress, telefonnummer, adress, postnummer, land etc)

Bokningsinformation

Uppgifter om de sökningar du gör och datum och tidpunkter för dina förfrågningar

Det Användarinnehåll (enligt definitionen i Användningsvillkoren) som du bidrar med till Tjänsten, inklusive meddelanden som du skickar/och eller tar emot via Tjänsten

Hälsodata, vilket kan innefatta information som du frivilligt delar med oss – t.ex. Hälsotillstånd, relation till yoga

Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.

Lagringsperiod: Till dess att tjänsten har slutförts.

3.3

Ändamål: För att kunna kommunicera med dig i reklamsyfte

Behandlingar som utförs:

Identifiering.

Kommunikation via riktade nyhetsbrev

Kommunikation via riktade automatiska mejlutskick

Kommunikation via riktade annonser i sociala medier

Kommunikation via riktade annonser i digitala medier

Kategorier av personuppgifter:

Namn

Kön

Bostadsort

Kontaktuppgifter (ex. E-postadress, telefonnummer, adress, postnummer, land etc)

Tekniska uppgifter om din utrustning

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

3.5.

Ändamål: För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs:

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).

Identifiering.

Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

Kategorier av personuppgifter:

Namn

Kontaktuppgifter (ex. E-postadress, telefonnummer, adress, postnummer, land etc)

Eventuellt fel/klagomål.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

3.6.

Ändamål: För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden

Behandlingar som utförs:

Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till din medlemsnivå och inbjudningar till event

Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Vi tittar t.ex. på din användargenererade data (interaktionshistorik), köphistorik, ålder, kön, bostadsort, angivna preferenser (om produkter och kommunikationskanaler) samt resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar

Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. Interaktionshistorik, medlemsnivå, köphistorik, ålder, kön och angivna preferenser) gör vi en analys på individnivå som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) eller får en unik profil. Insikterna från analysen ligger till grund för dina personliga erbjudanden och anpassade förmåner m.m. Olika medlemmar kan därför få olika förmåner och erbjudanden.

Kategorier av personuppgifter:

Namn

Kontaktuppgifter (ex. E-postadress, telefonnummer, adress, postnummer, land etc)

Bostadsort

Användargenererade data

Bokningshistorik

Angivna kundval avseende produkter och tjänster.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

3.7.

Ändamål: För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event.

Behandlingar som utförs:

Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar). Identifiering och kontroll av ålder. Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster (t.ex. utbetalningar eller resebokningar).

Kategorier av personuppgifter:

Namn

Kontaktuppgifter (ex. E-postadress, telefonnummer, adress, postnummer, land etc)

Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.

Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

6.1. Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer). Vi delar denna information i ett avidentifierat format (till exempel genom att använda s.k. hashing) som inte identifierar dig personligen.

4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

5) Analys-tjänster (företag som hanterar analysen av vår data. Om en tredje part behandlar användardata för vår räkning (t.ex. en hostingleverantör), är den bunden av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med denna Integritetspolicy och tillämplig lag).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller våra medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

6.2. Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

7. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

9. Vad har du för rättigheter som registrerad?

9.1. Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande). Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

9.2. Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som är medlem hos YOGOBE kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.

9.3. Rätt till radering.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 18 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

9.4. Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

9.5. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

9.6. Berättigat intresse:

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

9.7. Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. Videorekommendationer, produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att ändra inställningarna på Mina sidor eller kontakta kundservice). Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

10. Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

11. Vad är cookies och hur använder vi det?

11.1 Vad är cookies och annan teknik?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats. Det finns annan liknande teknik såsom pixeltaggar (transparenta grafiska bilder placerade på en webbsida eller i ett e-postmeddelande, som indikerar att en sida eller e-post har visats), s.k. web bugs (liknande pixeltaggar) och webblagring, som används i programvara på datorer eller mobila enheter.

Det finns också teknik såsom mobila enhetsidentifierare och SDK-integrationer som hjälper företag att känna igen din enhet när du återvänder till en app eller på annat sätt använder en tjänst.

11.2 Hur vi använder cookies och annan teknik

Vi använder följande typer av cookies för de ändamål som beskrivs i denna tabell:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)

2) Varaktiga/beständiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

12. Hur skyddar dina personuppgifter?

METTA HOUSE lagrar dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med säkerhetsstandarder inom branschen. METTA HOUSE har implementerat lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa system, policys och rutiner för att befrämja säkerheten, integriteten och konfidentialiteten hos ditt Innehåll samt för att minska risken för obehörig åtkomst till eller användning av ditt Innehåll. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

13. Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

14. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor om användningen av dina personuppgifter i Tjänsten, denna Integritetspolicy, eller information som vi har om dig, vänligen kontakta oss på info@asphyttanmettahouse.se. Du kan också kontakta vårt personuppgiftsombud genom att skicka ett brev till Metta House AB, Att: Philippa Ergel, Asphyttan 133, 682 92 Filipstad. Vi kommer att besvara din förfrågan inom rimlig tid efter att ha bekräftat din identitet i enlighet med lokal lag. Vi rekommenderar att du inkluderar gällande kontaktinformation, bifogar dokument som bevisar din identitet och ger en klar och tydlig beskrivning av den information som du begär tillgång till.

AVSLUTA PRENUMERATION

Klicka här!