Mina tankar om yoga i sjukvården

Yoga har visat sig vara positivt vid både förebyggande och behandling av flera olika sjukdomstillstånd. Intresset för att erbjuda yoga inom sjukvården ökar, och idag erbjuds yoga på flera vårdcentraler och andra enheter. Yoga kan också skrivas ut på recept. Men arbetet går fortfarande lite trögt, och yoga skulle kunna erbjudas till fler i högre utsträckning. Här är mina tankar om varför yoga är effektiv inom sjukvården!

1. Gruppinterventioner sparar tid och resurser
Det finns många vetenskapliga belägg för att alla typer av interventioner i grupp besparar både tid och resurser. I yogan kan man dessutom klumpa ihop flera olika patientkategorier – yogan är densamma – oavsett om diagnosen är högt blodtryck, nedstämdhet, sömnproblem, ryggsmärtor, hjärtproblem eller utmattning. Det behövs en instruktör och ett rum, och flera patienter kan få behandling samtidigt.


2. Den är social

Ensamhet är en stor faktor för ohälsa, olycka och ökade symptom. Och, det finns en stor risk att just de som behöver sitt sociala nätverk ofta förlorar det. Att vara sjukskriven leder ofta till social isolering, då är alla typer av sociala aktiviteter värdefulla! Att dessutom få träffa personer i samma sits som en själv är ännu en fördel. Även om yogan utförs ensam, så är det en positiv effekt att det är flera personer i samma rum, att få känna sig delaktig i ett sammanhang och känna gemenskap med andra personer.

3. Anpassad nivå
För många kan det vara ett större hinder att gå till ett gym eller en yogastudio eftersom nivån kanske är för hög eller tempot går för fort. Under yogaklasser som är mer anpassade kan varje deltagare få ut mer av träningen.

Vad vill du helst ha för att mätta en tom mage – en fisk som gör dig mätt idag, eller ett fiskespö som kan mätta dig för resten av livet?

4. Ökar tillgängligheten för behandling
Ett problem vi stöter på i och med bristande resurser och ökad förfrågan efter behandling är växande köer och patienter som nekas behandling eftersom resurserna inte finns. Med gruppinterventioner kan vi öka tillgängligheten till behandling, och fler kan få – åtminstone någon form av behandling. Även om yogan inte kan ersätta medicin eller annan terapi om detta är nödvändigt, så är det åtminstone något som patienterna kan få göra i väntan på annan typ av behandling.

5. Lägger ansvaret tillbaka på patienten!
Det finns en trend inom den moderna medicinen att läkaren tar allt ansvar för patienten. Det finns en risk, att patienterna slutar lita på sina egna kroppar och sina egna symptom, och tappar tilliten till sin egen förmåga att påverka sitt eget mående. Att lära ut yoga ökar kroppsmedvetenheten och ökar förståelsen för den egna kroppen och hur den fungerar. Genom att lära känna sin kropp blir det enklare att ta kontrollen tillbaka över sitt eget mående. Kanske kan yoga inte ta bort all smärta, ta bort kroniska diagnoser och andra problem, men, den kanske åtminstone kan göra det mesta lättare att leva med. Och, framförallt, ge ansvaret tillbaka till patienten!
Vad vill du helst ha för att mätta en tom mage – en fisk som gör dig mätt idag, eller ett fiskespö som kan mätta dig för resten av livet?

6. Skiftar fokus till det friska istället för det sjuka!
Det här är en av de viktigaste aspekterna enligt mig, här finns mycket att hämta hem! Inom sjukvården finns en risk att fokus allt för ofta hamnar på att ta bort det som är sjukt, ta bort symptom och ta bort smärta, istället för att fokusera på och lyfta det som är friskt. Under all typ av fysisk träning och yoga kan fokus istället riktas till det positiva, till det som kroppen klarar av. Kan fokusera på glädje, och stärka det som är bra. Om fokus riktas dit, så ökar självkänsla, självtillit och personens egna friskfaktorer, vilket är stärkande i all typ av läkning och rehabilitering!

About the author

Leave a Reply

Yoga Doktorn

Med en fot i forskning/medicin och en i det österländska perspektivet av välmående har jag samlat på mig kunskap om hur vi kan hand tar hand om oss själva och må bra.

Kategorier

Nyhetsbrev