Boosta anti-stress med oxytocin

Kroppen har ett unikt stressystem som snabbt kan mobilisera kroppens resurser när den som mest behöver det. Hjärnan blir skärpt, energi lager frisätts och puls och blodtryck går upp. Detta system har räddat många liv och ger kroppen superkrafter när den behöver det som allra mest. Men kroppen har också kraftfulla anti-stressystem som inte bara motverkar stress, utan som också ökar toleransen vid påfrestningar. Vi har alltså en inbyggd motpol till stress. Vid antistress råder lugn och ro, kroppen växer och läker. Till skillnad från stressens ”fight and flight”- reaktion kan man kalla anti-stressystemet för ”tend and befriend” eftersom detta system även främjar social interaktion och avslappning.

Anti-stressystemet aktiveras vid all form av ofarlig och behaglig beröring, närhet, värme och trygghet. Positiva minnen och föreställningar främjar också det här systemet liksom en lugn och avslappnande miljö gör.

Det finns ett hormon, som mer än något annat boostar det här anti-stress systemet. Det här hormonet har förmåga att försätta kroppen i återhämtningsläge så att kroppen reparerar skadade celler, bygger upp energireserver och återställer balans. Det stimulerar läkning och tillväxt. Det här är livsnödvändigt, för utan att laga de skador som uppkommer vid stress tar kroppen snabbt stryk och börjar snabbt bryta ner sig själv – (vilket leder till inflammation, mer skada, mer energiåtgång, åldrande och på sikt sjukdom…. ).

Jag pratar om hormonet oxytocin. Oxytocinet är unikt, eftersom det frisätts av både kroppsliga och mentala behagliga upplevelser och direkt främjar positiv social interaktion och läkning.

Oxytocin kallas i dagligt tal också för ”njutningens hormon”, och är starkt förknippat med just njutning, avslappning, lugn och tillfredsställelse. Oxytocin gör oss öppna och empatiska, främjar trygghet. Det har en direkt ångestdämpande, smärtlindrande och lugnande effekt. Oxytocin både frisätts vid, och främjar just trygghet, och är starkt förknippat med anknytning – inte bara mellan mamma och barn, men även i andra sociala sällskap utanför familjen.

Effekter av oxytocin:

– Lindrar ångest
– Höjer smärttröskeln
– Lugnar
– Främjar social interaktion och empati
– Ökat välmående
– Sänker kortisol direkt
– Sänkt puls och blodtryck
– Sänker inflammation
– Påverkar mag-och tarmkanalens hormon positivt, ökad insulininsöndring, förbättrad näringsinlagring
– På sikt: Dämpad aktivitet i stress-systemet samt sympatiska nervsystemet.

Det som är extra intressant med oxytocin är att det har en effekt även på lång sikt. Återkommande doser av oxytocin – sett framförallt vid amning eller annan typ av återkommande beröring – leder till bestående förändringar i kroppen. Så kallade ”sekundära mekanismer” aktiveras nämligen av oxytocin. Bland annat har man kunnat se att receptortätheten och därmed känsligheten i flera signalsystem förändras. Mest intressant är denna förändring i själva stress-systemet; HPA-axeln (hypotalamus-hypofys-binjure-axeln = vårt kortisolfrisättande stress-system, detta är det system som ”bränns ut” vid utmattningssyndrom, vilket leder till funktionsnedsättning och oförmåga att upprätthålla normala kortisolnivåer), vilket tyder på en återställning av systemet och normalisering av kortisolnivåer på sikt. Långvariga effekter i kroppens adrenerga, serotonerga, dopaminerga och opioida system påverkas också på ett långsiktigt sätt av oxytocin. Detta är intressant, med tanke på att SSRI, det mest använda läkemedlet vid depression, även påverkar en del av dessa system.

Oxytocin är alltså ett oerhört potent hormon som i första hand frisätts – i mängder – vid all form av avslappning och avslappnande beröring. Beröringsnerver på kroppen har en direkt länk till kroppens oxytocinfrisättande kärnor i hjärnan och leder till en direkt frisättning av oxytocin i både blodet och hkärnan. Till skillnad från många andra hormon som regleras av en negativ feedback loop, frisätts Oxytocin i en positiv feedback loop, vilket innebär att frisättning av lite oxytocin leder till frisättningen av mer oxytocin. Alltså, desto mer njutning, desto mer oxytocin, desto mer avslappning, desto mer oxytocin, desto mer anti-stress, desto mer välmående, desto mer positiva effekter.

Tänk i framtiden, om den första behandlingen vid både depression och utmattningssydrom skulle vara massage och beröring och andra aktiviteter förenade med njutning.

Så, hur påverkar vår livsstil vårt stress och anti-stress system? Vad händer när vi skalar bort allt mer sociala sammanhang och ersätter med internet, TV och mat som lagas i mikrovågsugn, samtidigt som prestationskraven ökar och mer och mer ska hinnas med på kort tid. Två stora förändringar har alltså skett parallellt i vårt samhälle – närmligen att stressen ökat samtidigt som stimuleringen av de lugnande antistressystemen har minskat genom kortare tid för närhet.
Vi blir sjuka.

Många faktorer är kända för att påverka vår hälsa negativt. Få förnekar att rökning och övervikt är riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom. Men, kunskapen om aktiva, positiva och hälsofrämjande faktorer är betydligt sparsammare. På senare tid har detta dock blivit mer uppmärksammat, och intressanta studier har bland annat visat att goda relationer och socialt stöd är förknippade med en minskad risk för olika sjukdomar, bland annat just hjärt-och kärlsjukdom.

Tänk i framtiden, om den första behandlingen vid både depression och utmattningssydrom skulle vara massage och beröring och andra aktiviteter förenade med njutning. Det är inte helt otänkbart. Tänk vad enkelt – att den bästa medicinen mot stress är just något så enkelt som beröring och nära relationer. Intressanta studier har visat att barn som får beröra varandra i skolan blir mer trygga och får tryggare kompisrelationer. Mammor som har ammat länge har minskad risk för att utveckla både diabetes och hjärtinfarkt. Att vara hundägare är förknippat med färre läkarbesök, lägre blodtryck och minskad risk för återfall i hjärtinfarkt – sannolikt på grund av den ökade oxytocinfrisättningen som sker då ägaren klapparen sin hund.
En del studier hävdar att många av yogans effekter beror på just oxytocin, vilket inte är helt otänkbart, framförallt om yoga utövas på ett avslappnande, kravlöst och njutningsfullt sätt.

Tänk vad enkelt – att något så härligt som njutning alltså både kan förhindra sjukdom, stimulera kroppens egen förmåga till läkning och boosta återhämtning. All form av njutning. Vad gör du för att skapa njutning i ditt liv? Och kanske viktigast av allt – vad kan du göra för att skapa MER njutning i ditt liv? Kanske kan du börja med att ta hand om dig själv lite mer. Berör din kropp på ett sätt som känns behagligt. Ät mat du tycker om. Sänk dina egna krav. Kramas mer. Rör på dig på ett njutningsfullt sätt. Umgås mer med personer du tycker om. Prata om dina känslor för att skapa mer känsla av öppenhet och trygghet i din omgivning. Gå ut i naturen.
Låt livet vara härligt helt enkelt!

About the author

Leave a Reply

Yoga Doktorn

Med en fot i forskning/medicin och en i det österländska perspektivet av välmående har jag samlat på mig kunskap om hur vi kan hand tar hand om oss själva och må bra.

Kategorier

Nyhetsbrev